Loading...
 Start Page
Ο ρόλος του Νεφρολόγου στην αντιμετώπιση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
Zum Vergrößern anklicken
Donnerstag 01 Apr 2021
Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σήμερα υπολογίζεται ότι πάνω από ένας στους δέκα πάσχει από κάποια μορφής βλάβη στα νεφρά στις Δυτικές χώρες.

Ως χρόνια νεφρική νόσος ορίζεται η παρουσία δεικτών νεφρικής βλάβης όπως για παράδειγμα η παρουσία αυξημένης ποσότητας αλβουμίνης στα ούρα , η μείωση του ρυθμού σπειραματικής διήθησης (ή glomerular filtration rate ή GFR στα αγγλικά) ή και τα δύο μαζί (δηλαδή, και δείκτες νεφρικής βλάβης και μειωμένο GFR) για διάστημα άνω των 3 μηνών. Να διευκρινίσουμε ότι η αλβουμίνη είναι μια πρωτεΐνη του αίματος που φυσιολογικά αποβάλλεται σε πολύ μικρές ποσότητες στα ούρα. Επίσης να πούμε ότι ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης ή GFR είναι δείκτης της λειτουργίας των νεφρών και υπολογίζεται από διάφορες εξισώσεις εκτίμησης τις οποίες γνωρίζουν όλοι οι οικογενειακοί γιατροί (υπάρχουν και σε εφαρμογές στα κινητά).

Ποιος είναι όμως ο πληθυσμός που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξει νεφρική νόσο; Οι ομάδες υψηλού κινδύνου είναι ασθενείς με αγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη, ιδίως οι καπνιστές, και αρτηριακή υπέρταση. Επίσης οι συγγενείς ασθενών με αγγειακή νόσο, σακχαρώδη διαβήτη και υπέρταση και γνωστή νεφρική νόσο. Και τέλος άνδρες με συμπτώματα από τον προστάτη. Ο έλεγχος των ασθενών αυτών πρέπει να περιλαμβάνει την ανάλυση ούρων για αλβουμινουρία και τον υπολογισμό του GFR με τις εξισώσεις που είπαμε προηγουμένως.

Ο γιατρός σας θα πρέπει να σας παραπέμψει σε νεφρολόγο είτε όταν ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης είναι κάτω από 30 ml/min, είτε όταν το GFR είναι πάνω από 30 ml/min και υπάρχουν κλινικά στοιχεία που υποδεικνύουν ταχεία εξέλιξη, όπως η δυσάγωγη υπέρταση, η σημαντική πρωτεινουρία, η παρουσία σοβαρών συνοδών παθήσεων και η αναιμία.

Η έγκαιρη παραπομπή του ασθενούς με χρόνια νεφρική νόσο σε νεφρολόγο έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ο νεφρολόγος συμβάλλει στην καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πιέσεως, στην πρώιμη θεραπεία της αναιμίας, στη ρύθμιση του μεταβολισμού του ασβεστίου και του φωσφόρου, στη διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης και δίνει κατάλληλες συστάσεις για τη δίαιτα.

Επίσης, ο νεφρολόγος βοηθά τον ασθενή με προχωρημένη νεφρική νόσο να προετοιμαστεί κατάλληλα για την περίοδο όπου ο τελευταίος θα χρειασθεί υποκατάσταση της νεφρικής του λειτουργίας. Με ενημέρωση για τις μεθόδους υποκατάστασης (αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση), και τον κατάλληλο χρόνο έναρξης της υποκατάστασης βοηθά την αποφυγή ουραιμικών επιπλοκών που επιβάλλουν την επείγουσα έναρξη της υποκατάστασης και μειώνει τις πιθανότητες μακράς νοσηλείας οι οποίες έχουν οικονομικό και ψυχολογικό κόστος.

Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι η περίοδος μετά την έναρξη της υποκατάστασης , όπως για παράδειγμα με αιμοκάθαρση, δεν ισοδυναμεί πλέον με καταδίκη σε θάνατο. Με την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών αιμοκάθαρσης με τα κατάλληλα φίλτρα, και την προσήλωση εξειδικευμένου και έμπειρου Ιατρονοσηλευτικού προσωπικού ο ασθενής μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα μια καλύτερη ποιότητα ζωής επιτυγχάνοντας σε μεγάλο βαθμό την μείωση της εξέλιξης της νεφρικής νόσου.

Στην "Ολύμπιον” διαθέτoυμε μια Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Πάτρα και τρεις πλήρως εξοπλισμένες Μονάδες Xρόνιας Αιμοκάθαρσης (Αμαλιάδα, Χανιά, Ναύπακτο) οι οποίες παρέχουν την δυνατότητα όλων των ειδών αιμοκάθαρσης(απλή αιμοκάθαρση,αιμοδιαδιήθηση on line).

Η επιβίωση άλλα και η ποιότητα ζωής των ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο αποτελεί προτεραιότητά μας διασφαλίζοντας ένα εξατομικευμένο περιβάλλον.

 

 Μπέλλας Αθανάσιος,
 Επιστημονικά Υπεύθυνος
 Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Ναυπάκτου.

OLYMPION - DIALYSIS CENTER AMALIADA

  Leuka, Amaliada
PC 27200 
  +30 26220 28290
  dialysisamaliada@olympion-group.com

OLYMPION - DIALYSIS CENTER CHANIA

  106 Perivolion str, Chania
PC 73136 
  +30 28216 01331
  dialysischania@olympion-group.com

OLYMPION - DIALYSIS CENTER NAFPAKTOS

 Kato Platanitis, Antirio
PC 30020
  +30 26343 06962
  dialysisnafpaktos@olympion-group.com

OLYMPION - DIALYSIS CENTER PATRA

  Volou & Meilihou, Kato Syhaina, Patras, Greece PC: 26443 
  +30 2611 100 600
  dialysispatra@olympion-group.com

Terms & Conditions / Privacy Policy

Login / Sitemap

Copyright © 2019 - 2024 DIALYSIS CENTERS OLYMPION GREECE